Landgoed nabij Århus

Projectvoorbeeld: Landgoed nabij Århus

Decennia lang heeft het huis op dit landgoed aan de rand van Århus op Jutland in Denemarken leeg gestaan, wachtend op een nieuwe eigenaar en een nieuwe bestemming. Als je daar staat is dat haast niet te begrijpen. Ja natuurlijk: het huis was er door verbouwingen en gebrek aan onderhoud bepaald niet op vooruitgegaan en ook de tuin was door verwaarlozing tot een wildernis verworden.

Desondanks vormt het toch op zichzelf al een prachtig ensemble: het hoofdhuis dat 15 meter hoger ligt dan het stroomgebied van de moerassige beek die in de diepte naar zee stroomt, en zijn bijgebouwen. De vele oude bomen die het huis en de terrassen omringen. De eeuwenoude lindelaan die het park omzoomt… Hoewel er weinig oude tekeningen van de tuinen bewaard gebleven zijn, was uit de metingen in het terrein en de gevonden beschrijvingen op te maken dat er oorsprokelijk een barokaanleg geweest moest zijn. Van deze aanleg zijn nog steeds elementen in het terrein te herkennen. We zijn dan ook erg blij dat wij de nieuwe eigenaar ervan hebben kunnen overtuigen de nieuwe parkaanleg te baseren op deze barokstructuren. De vorm van de tuin nodigt hier vanzelf al toe uit, evenals het spectaculaire uitzicht vanuit huis op het veel lager gelegen park.
Omdat een barokparterre erg kostbaar is in onderhoud, is er voor gekozen voorlopig eerst de hoofdstructuren aan te leggen. Deze worden gevormd door de trappen en paden over de assen, de lindelanen en de hagen, en het omringende kanaal met zijn bruggen. Met de realisatie is in het voorjaar van 2003 gestart. Later zal de tuin verfijnd worden met een verdere invulling van de parterre en het paviljoen (met uitzicht over het moeras) aan het einde van de centrale as.

> Fotoserie Landgoed nabij Århus
> Terug naar startpagina Projectvoorbeelden


Regentesselaan 195
2562 CX Den Haag
Web www.sldesign.eu

Tel. +(0)70 304 05 04
Fax. +(0)70 364 47 19
Mail
info@sldesign.nl