Werkwijze

Eerste
kennismaking
Presentatie
van het plan
Doorspreken
planuitwerkingen
Presentatie
aanbiedingen
van aannemers
met voorstel
Oplevering
Inventarisatie
van de wensen
Uitwerking
gedetailleerd ontwerp
Technische
detaillering
Begeleiding
realisatie
Begeleiding
onderhoud
Inventarisatie
terrein
Detailuitwerkingen Prijsaanvraag
bij aannemers
Instructie
beheer
Historisch
onderzoek
Beplantingsvoorstel Prijs- en
kwaliteitsvergelijking
Ontwerpplan
Plan van aanpak

werkwijze

Eerste kennismaking

Naast dat wij u graag over ons werk en de werkwijze van Slager Groenadvies willen vertellen, willen wij ook de sfeer van het terrein en de omgeving te kunnen proeven. Ook zullen we uitgebreid de tijd nemen om informeel met u van gedachten te wisselen over uw wensen en de wijze waarop u tegen dingen aankijkt om zodoende een zo passend mogelijk voorstel te kunnen doen. Tot slot zullen we onze visie geven op uw tuin. Als dat klikt kunnen we goede afspraken maken over de aanpak en kosten.

• Inventarisatie van de wensen
• Inventarisatie terrein
• Historisch onderzoek
• Ontwerpplan
• Plan van aanpak

Slager Groenadvies gaat vervolgens aan de slag om een ontwerp voor uw tuin te maken. Hiervoor is allereerst een goede inventarisatie van het terrein nodig. Niet alleen de afmetingen en de plaats van gebouwen maar ook de plaats van volwassen bomen en andere elementen worden ingemeten om alle te behouden onderdelen goed in te kunnen passen in het ontwerp. Als daar aanleiding voor is zullen we ook historisch onderzoek doen. O.a. op het landgoed nabij Århus heeft dit belangrijk bijgedragen aan het ontwerp. Tot slot maken we een plan van aanpak om u een goede indruk te geven van wat er voor nodig is om het ontwerp te realiseren.


Presentatie van het plan

Het resultaat van het onderzoek alsmede het ontwerp spreken we uitgebreid met u door. Het ontwerp zullen we u aanbieden als plattegrond. Uit deze plattegrond zijn de voorgestelde vormen en elementen op te maken, en hun onderlinge samenhang. Daarnaast geven we door middel van foto’s en schetsen een beeld van de beoogde sferen. Ook zullen we het plan buiten ter plaatse toelichten om nog een beter een indruk te kunnen geven van de voorgestelde indeling.
Pas wanneer u geheel overtuigd bent van de kwaliteit van het plan wordt tot slot het Plan van Aanpak met u opgesteld en kunnen we verdere werkafspraken gaan maken. Ook kunnen we dan verder praten over de detaillering van het plan zoals materiaalgebruik en bloemkleuren en dergelijke.

• Uitwerking gedetailleerd ontwerp
• Detailuitwerkingen
• Beplantingsvoorstel

Op basis van uw informatie werken we het plan verder uit. Hoe de bestratingen eruit gaan zien. En hoe de verschillende elementen op elkaar aan gaan sluiten. We maken detailtekeningen van alle constructies en natuurlijk een assortimentsplan voor de beplanting.


Doorspreken planuitwerkingen

In dit gesprek schetsen we u een beeld van het plan in detail. Dit doen we aan de hand van de gemaakte tekeningen. Voor het beplantingsplan worden daarnaast vaak foto’s gebruikt om een helder beeld te geven van de bedoelde beplantingstypes. Nadat ook met betrekking tot de laatste details de puntjes op de i zijn gezet kan de echte voorbereiding beginnen.

• Technische detaillering
• Prijsaanvraag bij aannemers
• Prijs en kwaliteitsvergelijking aannemers

Voor een aannemer moet alles duidelijk zijn, zodat hij een goede prijs kan opgeven. Helderheid over het resultaat en de kwaliteit voorkomt ook verrassingen tijdens de uitvoering. Daarom is een nauwkeurige uitwerking noodzakelijk. Dit geldt zeker ook wanneer je, zoals wij, meestal in teamvorm samen een plan realiseert om het mooiste park of de mooiste tuin te verkrijgen. Op basis van gesprekken met de verschillende aannemers, hun technische oplossingen en hun prijsvoorstellen wordt de meest geschikte aannemer gekozen. Hier zijn vaak meerdere gesprekken voor nodig.


Presentatie aanbiedingen van aannemers met voorstel

Het resultaat van de gesprekken met de verschillende aannemers zal met u besproken worden. De uiteindelijke aanbieding kunnen we vervolgens samen met de aannemer doornemen om zo tot definitieve werkafspraken te komen.

• Begeleiding realisatie
• Instructie beheer

Als de aannemer aan het werk is onderhouden we een intensief contact met hem om te zorgen dat de juiste kwaliteit gehandhaafd wordt. We beantwoorden zijn vragen en lossen de technische en praktische problemen in onderlinge samenspraak samen op. Ondertussen wordt dan ook de werkinstructie over het beheer en onderhoud met u doorgesproken en vervolgens op papier gezet.


Oplevering

Eindelijk is het dan zover: de tuin is klaar! Of beter gezegd: de tuin kan gaan groeien. Wij willen hierop graag gezamenlijk met u en de uitvoerders het glas heffen.

• Begeleiding onderhoud

Nu gaat de tuin zich pas ontwikkelen. Omdat wij net als u graag willen dat over 5 à 10 jaar het voor ogen gestelde resultaat bereikt wordt, zullen wij regelmatig met u en tuinman samen de tuin rondgaan om te zorgen voor de juiste begeleiding en om desgewenst verdere verfijningsmogelijkheden te bespreken.


Regentesselaan 195
2562 CX Den Haag
Web www.sldesign.eu

Tel. +(0)70 304 05 04
Fax. +(0)70 364 47 19
Mail
info@sldesign.nl