Referenties

Landgoederen

Buitenplaatsen

Tuinen

Sociale woningbouwprojecten

Woningbouwprojecten

Bedrijfsterreinen

Gezondheidszorg

Gemeentelijke overheid

Toekomstverkenningen

Beleidsonderzoeken

Overig


Landgoederen

De Baest, Oostelbeers, Nederland

Parkrenovatie
• Ontwerp, werkvoorbereiding en directie voor de renovatie van de historische tuinen op een 17e eeuws landgoed (6 ha). Het resultaat is in 1989 bekroond met de Nationale Tuinenprijs.
• Beheersplan voor de historische tuinen.
• Organisatie en aansturing van het onderhoud in eigen beheer.

Landgoed beheer
• Opstellen van een bestemmingsplan voor het gehele landgoed (380 ha) in samenwerking met de gemeente Oost- West- en Middelbeers.
• Ontwikkelen van ideeën voor het verbeteren van de rentabiliteit van het landgoed als een zichzelf instandhoudende eenheid.

meer info >

Landgoed in Oost-Jutland, Denemarken

• Ontwerp, werkvoorbereiding en directie voor de renovatie en nieuwe aanleg van de historische tuinen op een 19e eeuws landgoed (10 ha).
• Organisatie en aansturing van het onderhoud in eigen beheer.

meer info >

Landgoed nabij Århus, Denemarken

• Renovatie van de historische, vroege baroktuinen op een 17e eeuws landgoed.

meer info >


Cokenach, Barkway, Groot-Brittannië

• Ontwerp voor de renovatie van een landschapspark op een 18e eeuws landgoed.

naar boven


Buitenplaatsen

Kantelhoeve, Oirschot

Ontwerp, voorbereiding en directie van de aanleg en beheer van een beeldenpark (2 ha). Organisatie en aansturing van het onderhoud in eigen beheer.

meer info >

Buitenplaats Oud Turnhout, België

Ontwerp, werkvoorbereiding voor de renovatie en nieuwe aanleg van de
tuin op een jonge buitenplaats.

meer info >

Dienst Stadsontwikkeling, afdeling Archeologie, gemeente Den Haag

Historisch onderzoek en onderzoek naar mogelijkheden voor inpassing en restauratie van een 13e eeuwse ruïne.

Hejls, Hejlsminde, Denemarken

Ontwerp, werkvoorbereiding voor de renovatie en nieuwe aanleg van het park op een 19e eeuws buiten (4 ha).

Glenfeshie Lodge, Inverness-shire, Schotland

Ontwerp voor de renovatie van de voorhof en de tuinen rond een Victoriaans landhuis, gelegen in een natuurgebied in de Schotse Hooglanden.

naar boven


TuiNEN

Chriet Titulaer Producties, Houten

Ontwerp voor de Tuin van de Toekomst bij het Huis van de Toekomst.

Particulier, Vught

Ontwerp en aansturing van de realisatie van een stadstuin, met brons
bekroond bij de Nationale Tuinenprijs 1990.

Particulier, verspreid door heel Nederland

Diverse tuinen met uiteenlopende afmetingen en in verschillende stijlen:
– particuliere tuin te Delft,
– particuliere tuin in Hilvarenbeek,
– particuliere tuin in Goirle,
– particuliere tuin in Schoten, België,
– particuliere tuin in Knokke Heist, België,
– particuliere tuin in Besançon, Frankrijk,
– particuliere tuin in Krásnohorské Podradie, Slovakije.

naar boven


Sociale woningbouwprojectEN

Woningbouwvereniging De Goede Woning, Den Haag

Opstellen van een structuurplan voor planmatige verbetering van woonomgeving in de buurt De Dreven.
Herinrichting van binnentuinen in flatwijken uit de jaren zestig in Den Haag Zuid-West. Naast het resultaat van een nieuwe inrichting was het proces erop gericht het gebruik en de betrokkenheid van de bewoners te vergroten.
O.a. De Gaardes (7 binnentuinen rond het thema cultuur), De Dreven (boerderij- en manegetuin), Paterswoldestraat/Erasmusweg/Leyweg (kasteeltuinen Ridderland)

Woningbouwvereniging V.Z.O.S, Den Haag

Herinrichting van binnentuinen in flatwijken uit de jaren zestig in Den Haag Zuid-West. Naast het resultaat van een nieuwe inrichting was het proces erop gericht het gebruik en de betrokkenheid van de bewoners te vergroten.
O.a. Vledderstraat (de Eendracht), Melis Stokelaan/Wolwevers-gaarde e.o. (3 binnentuinen)

Woningbouwvereniging Zuid-West, Den Haag

Herinrichting van binnentuinen in flatwijken uit de jaren zestig in Den Haag Zuid-West. Naast het resultaat van een nieuwe inrichting was het proces erop gericht het gebruik en de betrokkenheid van de bewoners te vergroten.
O.a. Marterrade, Hoogveen

Woningcorporatie Woonstede, Ede

Opstellen van een structuurplan voor planmatige verbetering van de
woonomgeving in de buurt De Burgen.

 

naar boven


WoningbouwprojectEN

Woningresort, Curaçao

Werkvoorbereiding voor de terreinaanleg en tuinen bij diverse publieke gebouwen.

Woningresort, Suriname

Werkvoorbereiding voor de terreinaanleg en tuinen bij diverse publieke gebouwen.

naar boven


BedrijfsterreinEN

Du Pont de Nemours B.V., Dordrecht

Opstellen van een masterplan om het industriële complex met als doel het complex een opener, milieuvriendelijker en groener imago te geven.


Kantelberg Kaderschool, Best

Ontwerp, technische uitwerking en directie van de inrichting van de
omgeving van het opleidingscentrum.

Het onze lieve-vrouwehuis, Antwerpen, België

Ontwerpen restauratie van de drie binnenhoven van deze barokke koopmanswoning.
Levob, Leusden

Werkvoorbereiding en begeleiding van de uitvoering van de terreinaanleg bij het nieuwe hoofdkantoor.

Bestseller Wholesale A/S, Brande, Denemarken

Ontwerp, technische uitwerking en directie van de inrichting van de omgeving van het hoofdkantoor, ontwerpstudio’s en distributiecentrum.
Ontwerp van de omgeving van het hoofdkantoor en distributiecentrum Duitsland in Hamburg.

Bedrijventerrein De Weeren, Haarlemmermeer

Masterplan, beeldkwaliteitsplan en inrichtingsplan voor de revitalisering van een verouderd bedrijventerrein.

naar boven


GezondheidszoRG

S.P.C Sandhaghe, Den Haag/Zoetermeer

Ontwerp, technische uitwerking en besteksgereedmaken van de terreininrichting voor diverse projecten t.b.v. gezondheidszorg.

A.P.Z. De Grote Rivieren, Dordrecht

Ontwerp, technische uitwerking en besteksgereedmaken van de terreininrichting voor diverse projecten t.b.v. gezondheidszorg.

Starke Diekstra

Ontwerp, technische uitwerking en besteksgereedmaken van de terreininrichting voor diverse projecten t.b.v. gezondheidszorg.

Woon- en Zorgcentrum, Isabellaland, Den Haag

Ontwerp, technische uitwerking en besteksgereedmaken van de
terreininrichting rond een verzorgingshuis.

naar boven


Gemeentelijke overheID

Gemeente Woerden

• Renovatie stadspark
• Opstellen van plannen voor de renovatie van een 19e eeuws stadspark.

Gemeente Renkum

• Renovatie en uitbreiding Heveadorp
• Begeleiding van de uitvoering van de reconstructie van een oude beekloop.
• Voorbereiding en directie over diverse groen- en speelplaatsprojecten in Heveadorp.

Gemeente Cromstrijen

Ontwerp en technische uitwerking voor de herinrichting van de omgeving
van het gemeentehuis.

Gemeente Woerden, De Lobben

Ontwerp, technische uitwerking en begroting van de groenvoorzieningen in deze nieuwbouwwijk.

Gemeente Bloemendaal

Opzetten van een groenbeheersysteem.

Gemeente Amsterdam

• Werkvoorbereiding voor de renovatie van het Amstelpark.
• Opzet voor een meerjaren investeringsplanning voor de deelgemeente Buitenveldert.

Gemeente Den Haag, Dienst Stadsbeheer, afd. Archeologie

Maken van een ideeënboek voor de inpassing en presentatie van archeologische vondsten in de openbare ruimte.

Gemeente Den Haag, Dienst Stadsbeheer

• Bijdragen aan straatbomenbeleidsplan
• Bijdragen aan de beleids- en beheersplannen voor de grote groengebieden
• Bijdragen aan diverse stedelijke beheersplannen

Gemeente Haarlemmermeer

Opstellen van een meerjaren beleidsplan voor de inrichting van de openbare ruimte, inclusief de uitwerking ervan in beheerplannen, een gebiedsgerichte aanpak en een standaardisatie van de inrichting.

Gemeente Horsens, Denemarken

Masterplan voor revitalisering haven en versterking van de ruimtelijke relatie tussen centrum en het havengebied.

naar boven


ToekomstverkenningEN

Gemeente Den Haag, Dienst Stadsbeheer

Maken van het Groen ideeënboek Den Haag 2025 als discussiestuk voor nieuw beleid en stadsvernieuwing.

Gemeente Den Haag, Bestuursdienst

Als Landschapper teamlid voor ontwerpworkshops Den Haag 2025, vier scenario’s voor ontwikkeling.

Gemeente Den Haag, Dienst Stadsontwikkeling

• Teamlid voor ontwerpworkshops Den Haag 2025, stedenbouwkundige ideeën voor de toekomst.
• Teamlid voor ontwerpworkshops Hoog Haghe, een nieuwe woon- en werkwijk boven het Centraal station.
• Teamleider groenstructuur voor ontwerpworkshops Den Haag Zuid-West.

Werkgroep Delta Metropool

• Namens gemeente Den Haag teamlid voor ontwerpworkshops van de werkgroep Delta Metropool, over de toekomst van de Randstad.

naar boven


BeleidsonderzoekEN

Gemeente Den Haag, Dienst Stadsbeheer

• Opzetten van het groenbeheersysteem, i.s.m. de stadsdelen voorzien van een meerjarenplanning qua functionaliteit, en daaruit voortvloeiend het opstellen van de jaarbegrotingen voor beheer en renovatie.

• Coördinatie van de inspraak en het besluitvormingsproces Groenbeleidsplan 1996-2000.

• Initiator van plannen rond de verbetering van het Haagse Bos.

• Opstellen van een plan voor een intensiever gebruik van het water in de stad en een plan voor de aanleg van een passantenhaven.

naar boven


OveriG

Golfbaan Montferland

Milieu Effect Rapportage voor de aanleg van de golfbaan. I.s.m. de golfbaanarchitect ontwerpen van de golfbaan.

Begraafplaats St. Jozef, Weert

Renovatieplan voor de begraafplaats en opstelling van een plan voor uitbreidingsmogelijkheden.

Hortus Botanicus, Leiden

Ontwerp, technische uitwerking en directie voor een deel van de tuin. Het resultaat is in 1989 onderscheiden met de Ontwerpprijs voor jonge landschapsarchitecten.

Fort Cruquius e.o., Haarlemmermeer

Masterplan voor de renovatie van het fortterrein als mede een voorstel voor de realisatie van woningbouw en een buurthuis ter versterking van de situatie.

National Frilandsmuseet, Lyngby, Denemarken

Adviezen voor het beter structuren van het museumterrein en het aanbrengen van ideeën voor het ‘ontstoffen’ van het museum.

naar boven


Regentesselaan 195
2562 CX Den Haag
Web www.sldesign.eu

Tel. +(0)70 304 05 04
Fax. +(0)70 364 47 19
Mail
info@sldesign.nl