Landgoed de Baest

Projectvoorbeeld: Landgoed de Baest

Rond de samenloop van de Grote en de Kleine Beerse, twee beken in Noord-Brabant ligt al sinds de middeleeuwen het landgoed De Baest. Het landgoed is ontstaan als een ontginning met een nederzetting bij een doorwaadbare plaats in de beek. Later werd het de buitenplaats van de bisschoppen van ’s Hertogenbosch. Tenslotte is het al enkele eeuwen eigendom van één familie. Mede door het zorgvuldige beheer van deze eigenaren is het nu nog steeds zo duidelijk als oude nederzetting te herkennen.

Het landgoed bestaat uit 5 boerderijen rond het Huis te Baest met zijn bijgebouwen en het park. Dit alles wordt omringd door een fraai bosgebied, afgewisseld met weiden en akkers. In één woord prachtig… Al 300 jaar zorgt één en dezelfde familie voor dit prachtige landgoed.
In de jaren tachtig heeft de heer Van de Mortel een aanvang gemaakt met de renovatie van het huis en de tuinen. Daarnaast heeft hij nieuwe wegen gezocht om het landgoed duurzaam in stand te kunnen houden door nieuwe bronnen van inkomsten aan te boren, passend bij het voorname en historische karakter.
Zijn gevoel voor perfectie en zijn kennis van tuinen over de hele wereld maakten dat onze taak vooral bestond uit het samenbrengen van al zijn wensen en ideeën tot een harmonisch geheel en het scheppen van een structuur waarbinnen de formele en informele sferen verder uitgewerkt konden worden. Daarnaast is veel aandacht geschonken aan de versterking van de relatie tussen het huis en de tuinen, en de overgangen van de tuinen naar de prachtige omgeving.

Ontwerp in samenwerking met mevrouw W. de Geer; M.J.P.M. Huls & W.Ph. Peletier; mevrouw Ir. H.C. Tideman

> Foto’s en tekeningen landgoed de Baest
> Publicatie over landgoed de Baest in Residence, nr. 12, 1996
> Brabantse Monumentenprijs 1997 voor landgoed de Baest
> Terug naar startpagina Projectvoorbeelden


Regentesselaan 195
2562 CX Den Haag
Web www.sldesign.eu

Tel. +(0)70 304 05 04
Fax. +(0)70 364 47 19
Mail
info@sldesign.nl