Filosofi

Den konkrete situation som udgangspunkt

De smukkeste træer er 50 år eller derover.

Af samme grund er vi meget opmærksomme på de tilstedeværende kvaliteter i et område – herunder i høj grad eksisterende ældre træer. Denne historiske basis er uerstattelig. Dette kræver selvfølgelig særlig opmærksomhed i parkens design og udformning.

En velplejet og velanlagt park bliver altid smukkere med årene. Derfor er det vigtigt, at havens designer tænker 100 år frem – dog er der allerede megen glæde ved haven efter det første år. Vi har således gode erfaringer med beplantninger af fuldt udvoksede hække og gamle træer, så kunden kan nyde sin have tidligt i forløbet.

Haven – et spejlbillede af ejeren

Mange engelske godser fortæller helt unikke historier om deres ejer, og hans/hendes personlighed og interesser. Dette gør haverne interessante i sig selv.

En have er noget personligt. Haven er et frirum. I vore øjne er en have – ud over at være en samling af beplantning og elementer – også et bindeled imellem huset og landskabet, der reflekterer ejerens personlighed. I en sådan have kan man virkelig føle sig hjemme!

En have vokser som et træ

Uanset hvordan træerne og hækkene plantes, har de stadig brug for tid til at vokse og træde i karakter.

Vi begynder med at designe en grundstruktur med træer og hække, som danner rum og visuel sammenhæng mellem de forskellige områder. Således kommer haven til at gro og vokse med dens ejer. Grundstrukturen er designet til at bestå i 100 år og derover, og danner grundlaget for alle de andre detaljer – rosenbed, stauder, samt betoninger af synslinjerne som f.eks. skulpturer og pavilloner. På denne måde vokser haven med dig, og får sin egen personlighed.